ภาวะเศรษฐกิจไทย SECRETS

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

Blog Article

หน่วยทั้งหมด หากไม่ระบุ ถือว่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากหมวดเชื้อเพลิงตามปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ และสินค้าทุนไม่รวมเครื่องบินตามการนำเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ดี การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางไม่รวมเชื้อเพลิงปรับลดลงตามการนำเข้าเคมีภัณฑ์จากอาเซียน และเหล็กจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สำหรับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเช่นกันหลังจากเร่งไปในช่วงก่อน

โครงสร้างตลาดการเงินไทย ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดพันธบัตร การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน การบริหารเงินสำรอง ระบบการชำระเงิน

วัยเด็ก วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของไทย

ประมาณการล่าสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ประจำไตรมาส

การเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของ ธปท.

วัยเด็ก ภาวะเศรษฐกิจไทย วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

นโยบายการใช้คุกกี้

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยิปซัมรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากแคนาดา ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐบาลจะจำกัดการส่งออกยิปซัมเพื่อป้องกันการตัดราคาก็ตาม ในปี พ.

Report this page